ראיון במגזין צבע הכסף ברשת ב' של קול ישראל בנוגע לחלוקת נכסיו ורכושו הכלכלי של הרב עובדיה לאחר פ