top of page

קבוצת רכישה בנתיבות - המשבר - כלכלי

דר' ליבוביץ' הינו מעורכי הדין המוכרים בישראל בתחום הכספים (מיסים, נאמנויות, וניהול הון פרטי). עד עתה התמקדה פעילות הנדל"ן במשרדנו ברכישת מבנים ונכסים מניבים ומימון עסקאות נדל"ן.

bottom of page